A. Hofmanweg 5A, 2031BH, Haarlem
Ma - Vr 08:30-17:00
+31 (0)23 205 22 96
info@m2move.nl

Gebouw beheer

M2Move > Gebouw beheer

Gebouwbeheer: wij nemen u alle facilitaire zorg uit handen.

Onderhoud & Storingen

Wij coördineren het onderhoud van de technische installaties door de verschillende onderhoudspartijen. We zien erop toe dat onderhoud en reparaties strikt volgens afspraak plaatsvinden. Huurders melden storingen centraal bij ons, wij verzorgen voor u de gehele coördinatie.

Brandveiligheid

Wij kunnen u van A tot Z ontlasten of ondersteunen op het belangrijke gebied van brandveiligheid. Wij hebben een goede selectie van partners in onze pool, waarmee zaken als ontruimingsplannen, blusmiddelen, vluchtrouteaanduidingen, brandmeldinstallaties, bedrijfshulpverlening, etc., professioneel worden verzorgd.

Meerjaren Onderhoudsplan

Wij kunnen voor u een MJOP opstellen en beheren. In het kort komen hier 3 zaken in terug:
1. Een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland.
2. Een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging;
3. De taken (inhoudelijk) die behoren bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak moet worden uitgevoerd

Budgetten opstellen en bewaken

Voor u en in goede samenspraak met u, kunnen wij de jaarlijkse budgetten opstellen voor alle locatie/projectgebonden kosten. Hiervoor volgen wij doorgaans de volgende stappen.
Stap 1. Kosten in beeld brengen
Stap 2. Prognoses stellen
Stap 3. Budgettering formuleren
Stap 4. Onderhandelen
Stap 5. Budgettering bijstellen
Stap 6. Budgettering definitief maken

Bemensing

Heeft het object een huismeester en/of receptionist nodig? Wij zorgen zo nodig voor werving en aansturing van deze medewerkers. Wij hebben overigens veel ervaring met payrolling, gesubsidieerde krachten en stagiaires.

Verbouwingen coördineren

Geregeld komt het voor dat er grote of kleine aanpassingen aan installaties en/of bouwkundige constructies dienen te worden uitgevoerd. Wij helpen onze opdrachtgevers bij zowel het offertetraject, alsmede de coördinatie/aansturing van A tot Z.

Internet & IT

‘Up time’ is cruciaal. Wij hebben een uitstekende pool van partners die garant staan voor een goede internetverbinding, professioneel beheer, SLA’s, VOIP-telefonie, maatwerk en meer.

Document solutions

Denk aan copy, print, fax, scan, wij verzorgen het hele pakket; tenderen, aanvragen, implementeren, tot en met het volledige beheer.

Koffieverzorging

Onderschat nooit het belang van een goede, centrale koffieverzorging. De mogelijkheden zijn legio: machines geschikt voor 10 tot 1.000 koppen per dag. Wij verzorgen de complete coördinatie met uw contractpartner of helpen en bemiddelen bij het vinden van de beste aanbieder.

Restaurant/Catering

Een goede cateraar binnen een object kan van grote toegevoegde waarde zijn. Wij zijn aanspreekpunt en coördinator voor uw cateringpartner. Indien u nog geen geschikte partner heeft, maar er wel naar op zoek bent, vinden wij die voor u.

Schoonmaak

Bij gebouwbeheer ontkomt u doorgaans niet aan het inhuren van een schoonmaakbedrijf. De ervaring leert dat professioneel toezicht op de werkzaamheden cruciaal is. Een goed toezicht en een goede aansturing zorgen ervoor dat de kwaliteit van de hygiëne op peil blijft. Ook hierin kunnen wij u helpen bij het vinden van en het onderhandelen met een goede contractpartij.

Parkeren

Is het parkeerterrein openbaar, betaald, heeft het een slagboom, eigen betaalautomaat? Of wordt er gewerkt met een parkeerabonnement voor de pandgebruikers? Hoe dan ook, wij regelen en coördineren alles van A tot Z.

Sleutelbeheer

Wij doen het volledige sleutelbeheer. Denk aan het beheren van het sleutelplan, het elektronische sleutelsysteem, de uitgifte, inname en registratie van deze toegangsitems, de sleuteladministratie, etc.

Bewegwijzering

Wij verzorgen de gehele bewegwijzering, zowel aan de binnen- als buitenzijde (aan de gevel en aan de weg) van een object. Uiteraard houden we daarbij rekening met thema & concept van het object en zorgen we voor een professionele uitstraling.

Afvalmanagement

Goed en compleet afvalmanagement is belangrijk. Denk aan afval- en papiercontainers en het tijdig en correct laten ledigen hiervan. Indien gewenst gaan wij op zoek naar een geschikte, professionele partner. We coördineren de ledigingen, zien toe op een juiste uitvoering en herkennen mogelijkheden om kosten te besparen (bijvoorbeeld door de ledigingsfrequentie bij te stellen waar het kan).